Sujihiki Black & White Ebony  2.5 Sujihiki Black & White Ebony  2.5
Ausverkauft
Sujihiki Cocobolo 2.6 Sujihiki Cocobolo 2.6
Ausverkauft